Finnish Homepage Translation Old

From Librivox wiki
Jump to: navigation, search

Before the August 2007's update, this used to be the translation of the LibriVox Homepage. The updated version is to be found here: FinnishHomepageTranslation


Frontpage

http://www.librivox.org/

Main Content

{{{ Listen LibriVox provides free audiobooks from the public domain. There are several options for listening. The first step is to get the mp3 or ogg files into your own computer: Librivox catalogue Podcast }}}

Kuuntele

Librivox tarjoaa ilmaisia äänikirjoja, jotka ovat vapaasti levitettävissä ja tekijänoikeusvapaita. Kuuntelemiseen on useita vaihtoehtoja. Ensimmäinen askel on ladata mp3 tai ogg tiedostot tietokoneellesi:

Librivox katalogi

Podcast

{{{ Read Would you like to record chapters of books in the public domain? It's easy to volunteer. All you need is a computer, some free recording software, and your own voice. Volunteer Visit the forums }}}

Lue

Haluaisitko äänittää lukuja tekijänoikeusvapaista kirjoista? Osallistuminen on helppoa. Tarvitset ainoastaan tietokoneen, jonkin ilmaisen äänitysohjelmiston sekä oman äänesi.

Osallistu

Vieraile keskustelualueella

{{{ Centered Info: Librivox volunteers record chapters of books in the public domain and publish the audiofiles on the internet.Our goal is to record all the books in the public domain. }}}

Librivoxin vapaaehtoiset osallistujat äänittävät lukuja tekijänoikeussuojaamattomista kirjoista ja julkaisevat ne äänitiedostoina Internetissä. Tavoitteenamme on äänittää kaikki tekijänoikeudettomat kirjat.

{{{ Latest news }}}

Tuoreimmat uutiset

{{{ New Releases }}}

Uudet julkaisut

Sidebar

{{{ Search LibriVox: free audiobooks LibriVox volunteers record chapters of books in the public domain, and then we release the audio files back onto the net (podcast and catalog). Our objective is to make all books in the public domain available, for free, in audio format on the internet. We are a totally volunteer, open source, free content, public domain project. }}}

Haku Librivox: ilmaisia äänikirjoja

Librivoxin vapaahtoiset osallistujat äänittävät lukuja tekijänoikeusvapaista kirjoista, ja sen jälkeen julkaisemme ne äänitiedostoina nettiin (podcast ja katalogi). Tavoitteenamme on tuoda jokainen tekijänoikeussuojan ulkopuolinen kirja saataville ilmaiseksi, äänimuodossa Internettiin. Olemme täysin vapaaehtoispohjainen, avoimen lähdekoodin, ilmaisen sisällön, tekijänoikeussuojaamaton projekti.

{{{ » LibriVox Wiki Help Pages » More info » FAQ » Contact }}}

LibriVox Wiki Ohjesivut

Lisätietoa

UKK (FAQ)

Yhteystiedot

{{{ listen to LibriVox » our catalog » how to listen » samples » feedback }}}

kuuntele librivoxia

katalogimme

kuinka kuuntelet

näytteitä

palaute

{{{ volunteer for LibriVox » how to volunteer » LibriVox forums }}}

Osallistu Librivoxiin

Kuinka osallistut

Librivox keskustelualue

{{{ feeds » New Releases » Latest News » LibriVox podcast feed }}}

syötteet

Uudet julkaisut

Tuoreimmat uutiset

Librivox podcast-lähetys

{{{ other info » site & admin » in the press » about public domain » recording info }}}

lisätietoa

Sivusto & ylläpito

media

tekijänoikeussuojaamattomasta materiaalista

äänitysohjeita

{{{ where are they from? » visitor gvisit map » volunteer frappr map }}}

mistä he ovat kotoisin?

vieralijoiden gvisit-kartta

osallistujien frappr-kartta

{{{ audiolit projects }}}

audiolit-projekteja

{{{ literary podcasts }}}

kirjallisuuspodcasteja

{{{ literary blogs }}}

kirjallisuusblogeja

{{{ resources }}}

hyödyllisiä linkkejä

{{{ admin » Login }}}

ylläpito

sisäänkirjautuminen

Footer

{{{ Hosting generously provided by nyip.net LibriVox is proudly powered by WordPress Entries (RSS) and Comments (RSS). }}}

Sivutilan tarjoaa nyip.net

LibriVoxia tukee ylpeästi Wordpress

Entries (RSS) Kommentit (RSS)

Volunteering for Librivox

http://librivox.org/volunteer-for-librivox/

{{{ Volunteering for LibriVox }}}

LibriVoxiin osallistuminen

{{{ (go straight to the LibriVox Forum) }}}

Siirry suoraan LibriVoxin keskustelualueelle

{{{ LibriVox volunteers read and record chapters of books in the public domain (meaning out of copyright - sorry, no Harry Potter, no Lord of the Rings, and no Da Vinci’s Code, though we’d love to do his notebooks). Then we make the files available on the internet, for free. We have several types of projects: }}}

Librivoxin vapaaehtoiset osallistujat lukevat ja äänittävät lukuja tekijänoikeusvapaista kirjoista (sori, ei Harry Potteria, ei Tarua Sormusten Herrasta, eikä Da Vinci -koodia, tosin käsittelisimme mielellämme Da Vincin muistiinpanot). Tämän jälkeen tuomme tiedostot saataville Internettiin, ilmaiseksi. Meillä on useanlaisia projekteja:

{{{ collaborative projects: many volunteers contribute by reading some chapters of a long text }}}

{{{ solo projects: one volunteer reads an entire book (we prefer if you conribute to some collaborative projects first) }}}

{{{ short works (prose and poetry): read by individuals. }}}

collaborative projects (yhteistyöprojektit): useampi lukija osallistuu lukemalla joitakin lukuja pidemmästä tekstistä

solo projects (sooloprojektit): yksi lukija lukee kokonaisen kirjan (toivomme että osallistut joihinkin yhteistyöprojekteihin ensin)

short works (prose and poetry) (lyhyet teokset (novellit ja runot)): yksi lukija

{{{ We have hundreds of volunteers from all over the world, including a growing number who are recording books in languages other that English. You can visit our Frappr map to see a small selection of LibriVox volunteers, and where they are from. }}}

Meillä on satoja vapaaehtoisia osallistujia ympäri maapalloa, mukaanlukien jatkuvasti kasvava määrä osallistujia jotka äänittävät kirjoja muilla kielillä kuin englanti. Vierailemalla Frappr-kartalla näet joitakin osallistujiamme, ja sen mistä he ovat kotoisin.

{{{ Most of what you need to know about LibriVox can be found on the LibriVox Forums and the FAQ. LibriVox volunteers are helpful and friendly, and if you post a question anywhere on the forum you are likely to get an answer from someone, somewhere whithin an hour or so. So don’t be shy! Many of our volunteers have never recorded anything before LibriVox. }}}

Suurin osa asioista jotka sinun tarvitsee tietä LibriVoxista löytyy LibriVoxin Keskustelualueelta sekä UKK:sta (FAQ). LibriVoxin vapaaehtoiset osallistujat ovat avuliaita ja ystävällisiä, ja jos lähetät kysymyksesi missä tahansa keskustelualueella, saat varsin todennäköisesti vastauksen joltakulta noin tunnin sisään. Joten älä ujostele! Monet osallistujistamme eivät ole äänittäneet mitään ennen osallistumistaan LibriVoxiin.

{{{ Before you visit the Forums, you might want to read this guide. The Forums are split into three main sections: }}}

Ennen kun vierailet Keskustelualueella, haluat ehkä lukea tämän oppaan. Keskustelualue on jaettu kolmeen pääosioon:

{{{ The Basics (info about LibriVox, including FAQ) }}}

The Basics (Perusasiat) (tietoa LibriVoxista, mukaanlukien UKK (FAQ)

{{{ The Books (where most of the volunteering happens). }}}

The Books (Kirjat) (täällä tapahtuu suurin osa osallistumisesta)

{{{ Book Suggestions (discussion about possible books) }}}

Book Suggestions (Kirjaehdotukset) (keskustelua mahdollisesti luettavista kirjoista)

{{{ Readers Wanted: Short Works (a good place for newbies, especially WEEKLY POETRY) }}}

Readers Wanted: Short Works (Lukijoita etsitään: Lyhyet Teokset) (hyvä paikka aloittelijoille, etenkin WEEKLY POETRY (VIIKON RUNO) )

{{{ Readers Wanted (where you find chapters needing readers) }}}

Readers Wanted (Lukijoita etsitään) (täältä löydät luvut jotka kaipaavat lukijaa)

{{{ Readers Found (ongoing projects with all chapters assigned) }}}

Readers Found (Lukijat löytyneet) (meneillään olevat projektit, joissa kaikki luvut on jaettu osallistujien kesken)

{{{ Going Solo (entire books by one person ; we request you record some shorter works first) }}}

Going Solo (Ryhtymässä yksinlukemaan) (kokonaisia kirjoja, joissa yksi lukija; pyydämme että äänität jotakin lyhyempää ensin)

{{{ Listeners Wanted (help out by “proof-listening”) }}}

Listeners Wanted (Kuuntelijoita etsitään) (auta "puhtaaksikuuntelemalla")

{{{ Completed Books (a reminder of progress) }}}

Completed Books (Valmistuneet kirjat) (muistutus edistymisestä)

{{{ Volunteers Wanted: Other Projects (non-reading volunteer projects) }}}

Volunteers Wanted: Other Projects (Vapaaehtoisia etsitään: Muut Projekti) (projektit jotka eivät vaadi lukemista)

{{{ Comments, Discussion, News & Suggestions }}}

Comments, Discussion, News & Suggestions (Kommentit, Keskustelu, Uutiset & Ehdotukset)

{{{ Need Help? Got Advice (ask anything here) }}}

Need Help? Got Advice (Tarvitsetko apua? Osaatko neuvoa?) (kysy mitä tahansa täällä)

{{{ Suggestions & Comments (good or bad comments welcome) }}}

Suggestions & Comments (Ehdotuksia & Kommentteja) (ruusut ja risut ovat tervetulleita)

{{{ Off-Topic (anything you like. knitting. rugby. etc.) }}}

Off-Topic (Vapaa keskustelu) (mikä tahansa mikä kiinnostaa sinua, kudonta, rugby, jne)

{{{ Practically, here is how things work: }}}

Käytännössä asiat toimivat seuraavasti:

{{{ a book coordinator posts a book (with chapter info) in the Readers Wanted Section. }}}

Kirjakoordinaattori (Book Coordinator) lisää kirjan (lukutietoineen) Readers Wanted (Lukijoita etsitään) osioon

{{{ volunteers “claim” chapters to read }}}

Vapaaehtoiset pyytävät lukuja luettavaksi

{{{ the readers record their chapters in digital format }}}

lukijat äänittävät lukunsa digitaaliseen muotoon

{{{ the book coordinator collects all the files of all the chapters }}}

kirjakoordinaattori kerää kaikkien lukujen tiedostot

{{{ the book coordinator sends the collected files to a “metadata coordinator” }}}

kirjakoordinaattori lähettää kerätyt tiedostot metakoordinaattorille (meta coordinator)

{{{ we check the files for technical problems in the Listeners Wanted section }}}

Me tarkistamme tiedostot teknisten ongelmien varalta Listeners Wanted (kuuntelijoita etsitään) osiossa

{{{ the metadata coordinator uploads and catalogs the files… working their secret magic }}}

metakoordinaattori lataa ja kirjaa tiedostot palvelimelle.. tehden taikatemppunsa

{{{ yet another public domain audiobook is made available for free! }}}

jälleen yksi äänikirja on tuotu saataville ilmaiseksi!

{{{ There are many, many other things you can do to help, so please feel free to jump into the Forums, or contact us at the email below. }}}

On monia muitakin asioita joissa voit auttaa, joten voit vapaasti hypätä mukaan keskusteluun Keskustelualueella, tai ottaa meihin yhteyttä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.

{{{ Contact LibriVox by email: librivox [At) yahoo [D0T) ca }}}

Ota yhteyttä LibriVoxiin sähköpostilla: librivox [at) yahoo [Piste) ca

Podcast Page

http://librivox.org/podcast-page

{{{ LibriVox Podcast Page }}}

LibriVoxin Podcast-sivu

{{{ A podcast is a way to automatically download audiofiles to your computer, from a specific podcast show, or “feed.” LibriVox podcast files are available Monday, Wednesday, and Friday, with a poem on Sunday. }}}

Podcast mahdollistaa äänitiedostojen automaattisen lataamisen tietokoneellesi, tietystä podcast lähetyksestä tai "syötteestä". LibriVox podcast tiedostot ovat saatavilla maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin sekä vielä runo sunnuntaisin

{{{ What you need to get a podcast: }}}

Välineet, jotka tarvitset podcastin vastaanottamiseen:

{{{ You need a podcast receiver (sometimes called a podcatcher) which is just software that will find and collect the files you want (examples: iTunes, juice). You could also try a web-based service such as odeo. You need to know the “feed” of the podcasts you want, and then you can enter the feed into the podcast receiver (called subscribing). }}}

Tarvitset podcast-vastaanottimen (kutsutaan myös podcatcheriksi), joka on käytännössä ohjelmisto, joka etsii ja kerää haluamasi tedostot (esimerkiksi: iTunes, juice). Voit myös kokeilla web-pohjaista palvelua kuten odeo. Sinun tulee tietää halumasi podcastin "syöte", jonka jälkeen voit syöttää sen podcast-vastaanottimeesi (tätä kutsutaan tilaamiseksi).

{{{ LibriVox podcast feed: http://librivox.org/podcast.xml }}}

LibriVox podcast-syöte : http://librivox.org/podcast.xml

{{{ If you would prefer, you can just visit the LibriVox catalog and download the files you want. Or you can try our BitTorrent at Legal Torrents. }}}

Voit myös halutessasi ladata haluamasi tiedostot suoraan katalogistamme. Tai voit kokeilla BitTorrenttia LegalTorrentsissa.

About Librivox

http://librivox.org/about-librivox/

{{{ About LibriVox }}}

Tietoja LibriVoxista

{{{ LibriVox is a hope, an experiment, and a question: can the net harness a bunch of volunteers to help bring books in the public domain to life through podcasting? }}}

LibriVox on unelma, kokeilu ja kysymys: voiko netistä löytää joukon vapaaehtoisia herättämään tekijänoikeusvapaat kirjat eloon podcastingin avulla?

{{{ LibriVox Objective }}}

LibriVoxin tavoite

{{{ To make all books in the public domain available, for free, in audio format on the internet. }}}

Tuoda kaikki tekijänoikeusvapaat kirjat saataville ilmaisina äänitiedostoina Internettin.

{{{ Our Fundamental Principles }}}

Pääperiaatteemme

{{{ Librivox is a non-commercial, non-profit and ad-free project }}}

{{{ Librivox donates its recordings to the public domain }}}

{{{ Librivox is powered by volunteers }}}

{{{ Librivox maintains a loose and open structure }}}

{{{ Librivox welcomes all volunteers from across the globe }}}

Librivox on voittoa tavoittelematon, mainosvapaa projekti

Librivox lahjoittaa tallenteensa vapaaseen levitykseen, tekijänoikeusvapaina

Librivoxia pyörittävät vapaaehtoiset

Librivox pitää yllä väljää ja avointa rakennetta

Librivox toivottaa tervetulleeksi kaikki vapaaehtoiset osallistumaan ympäri maapallon

{{{ What We Do }}}

Näin toimimme

{{{ LibriVox volunteers record chapters of books in the public domain, and then we release the audio files back onto the net (through a podcast, catalog, and bit torrents). We are a totally volunteer, open source, free content, public domain project, and we operate almost exclusively through Internet communications. We have a flat structure, designed to let people do just what they want to do, but we do have several slightly different types of volunteers: }}}

Librivoxin vapaaehtoiset osallistujat lukevat lukuja tekijänoikeussuojaamattomista kirjoista, jonka jälkeen julkaisemme syntyneet äänitiedostot netissä (podcastien, katalogimme ja bit torrenttien avulla). Olemme täysin vapaaehtoispohjainen, avoimen lähdekoodin, vapaan sisällön tekijänoikeusvapaa projekti, ja toimimme lähes kokonaan kommunikoimalla Internetissä. Projektin rakenne on tasa-arvoinen, ja se on suunniteltu niin, että ihmiset voivat osallistua juuri haluamallaan tavalla, mutta hieman toisistaan eroavia vapaaehtoisia on useita:

{{{ Readers, who read chapters of books, or poems or short works; }}}

"Readers" : Lukijat, jotka lukevat lukuja kirjoista, runoja tai novelleja;

{{{ Book Coordinators, who organize a group of Readers to complete a book; }}}

"Book Coordinators" : Kirjakoordinaattorit, jotka organisoivat ryhmän Lukijoita saattamaan kirjan valmiiksi;

{{{ Moderators, who help Readers & Book Coordinators find their way; }}}

"Moderators" : Moderaattorit auttavat Lukijoita ja Kirjakoordinaattoreita pääsemään asioihin mukaan;

{{{ Meta Coordinators, who are responsible for cataloging completed projects; }}}

"Meta Coordinators" : Metakoordinaattorit ovat vastuussa valmistuneiden projektien lisäämisestä katalogiin;

{{{ Admin, who do some other stuff. }}}

Ylläpitäjät tekevät muita sekalaisia käytännön juttuja.

{{{ Volunteering for LibriVox is easy and does not require any experience with recording or audio engineering or acting or public speaking. All you need is a computer, some free recording software, and your own voice. You will find us a welcoming and friendly community, and if you have any questions they’re likely to be answered quickly on our busy forum. }}}

LibriVoxiin osallistuminen on helppoa, eikä siihen vaadita aikaisempaa kokemusta äänityksestä, äänieditoinnista, näyttelemisestä tai julkisesta puhumisesta. Tarvitset ainoastaan tietokoneen, jonkin ilmaisen äänitysohjelmiston ja oman äänesi. Huomaat että yhteisömme on vastaanottavainen ja ystävällinen, ja jos sinulla on kysymyksiä, niihin todennäköisesti vastataan nopeasti vilkkaalla keskustelualueellamme.

{{{ We get most of our texts from Project Gutenberg, and the Internet Archive and ibiblio.org host our audio files. }}}

Suurimman osan teksteistämme saamme Gutenberg-projektilta. Internet Archive ja ibiblio.org säilövät äänitiedostomme.

{{{ For the moment we don’t need any money, we’ll let you know if that changes! }}}

Tällä hetkellä emme tarvitse rahallista tukea, mutta kerromme kyllä jos tähän tulee muutoksia!

{{{ Here’s how it works (generally): }}}

Näin asiat (yleisesti ottaen) etenevät:

{{{ LibriVox volunteers suggest books from the public domain, and if there is volunteer interest }}}

LibriVoxin vapaaehtoiset osallistujat ehdottavat tekijänoikeusvapaita kirjoja, ja jos kiinnostuneita vapaaehtoisia löytyy

{{{ A Book Coordinator (any volunteer willing to do the job) will post the book in the Readers Wanted section of the forum }}}

Kirjakoordinaattori (kuka tahansa vapaaehtoinen, joka haluaa homman hoitaakseen) aloittaa kirjasta viestiketjun keskustelualueella, Readers Wanted (lukijoita etsitään) osiossa

{{{ Volunteers “claim” chapters, and record them to mp3. }}}

Vapaaehtoiset osallistujat "varaavat" lukuja, ja äänittävät ne mp3-muotoon.

{{{ Volunteers send the files to the Book Coordinator (often using yousendit.com) }}}

Osallistujat lähettävät tiedostot Kirjakoordinaattorille (monesti käyttäen yousendit.com -palvelua).

{{{ The Book Coordinator sends the completed Book to a Meta Coordinator }}}

Kirjakoordinaattori lähettää valmistuneen kirjan Metakoordinaattorille

{{{ The Meta Coordinator posts the book to the Listeners Wanted section of the forum, for Proof-Listening }}}

Metakoordinaattori aloittaa viestiketjun Listeners Wanted (kuuntelijoita etsitään) -osiossa keskustelualueella, "Puhtaaksikuuntelua" varten

{{{ The complete, Proof-Listened book is then uploaded to our server space (either Internet Archive or iBiblio), and cataloged }}}

Lopuksi valmis, "puhtaaksikuunneltu" kirja siirretään serverillemme (joko Internet Archive tai iBiblio) ja lisätään katalogiin.

{{{ The files are available to anyone to use, from our catalog, and we podcast books one at a time. We also offer bit torrents. }}}

Tiedostot ovat kenen tahansa saatavilla ja käytettävissä katalogistamme, ja me lähetämme kirjoja yksi kerrallaan podcasteina. Ne ovat myös saatavilla bit torrenttien välityksellä.

{{{ So, practically: }}}

Joten käytännössä:

{{{ if you would like to help, check the LibriVox Volunteer page, or go straight to the forum. }}}

jos haluat auttaa, lue läpi Librivoxiin Osallistuminen -sivu tai siirry suoraan keskustelualueelle.

{{{ if you would like to subscribe to the podcast, please: }}}

Jos haluat tilata podcastin:

{{{ a) in iTunes, click here: iTunes 1-click, or }}}

a) iTunesissa klikkaa tästä : iTunes 1-Click, tai

{{{ b) copy and paste the feed link (http://librivox.org/podcast.xml) into your podcast receiver (for instance, Juice) }}}

kopioi ja liitä podcastsyötteemme linkki (http://librivox.org/podcast.xml) podcast-vastaanottimeesi (esimerkiksi Juice).

{{{ feel free to browse our catalog }}}

selaa vapaasti katalogiamme

{{{ Inspirations }}}

Inspiraatiot

{{{ LibriVox was inspired by AKMA’s audio volunteer project to bring Lawrence Lessig’s book, Free Culture, to your ears; and Urban Art Adventures’ Audio Book project. In addition to that, the following inspirations should be noted: }}}

Inspiraatio LibriVoxiin syntyi AKMA:n vapaaehtoisprojektista tuoda Lawrence Lessigin kirja Free Culture korvienne kuultavaksi, sekä "Urban Art Adventures' Audio Book"-projektista. Näiden lisäksi myös seuraavat inspiraation lähteet tulisi mainita:

{{{ the podchef (and podcasting in general) }}}

"podchef" (ja podcasting ylipäänsä)

{{{ wikipedia rms & the Free Software movement gutenburg project creative commons ourmedia internet archive }}}

no need to translate

{{{ Brewster Kahle’s crazy talk of Universal Access to All Human Knowledge }}}

Brewster Kahlen hullu puhe Kaiken Ihmistiedon Maailmanlaajuisesta Saatavuudesta

{{{ the “books on tape” I used to listen to as a kid on long drives with some family friends }}}

Ne "kasettikirjat" joita tapasin kuunnella pienenä, pitkillä ajomatkoilla perheen ja ystävien kanssa.

{{{ and all those crusaders for free and equal access to the cultural and communication foundations of our world, }}}

sekä kaikki ne "ristiretkeläiset", jotka tavoittelevat vapaata ja tasavertaista pääsyä kulttuurin ja kommunikaation lähteille maailmassamme

{{{ who have worked, and continue to work tirelessly to make possible all the infrastructure for this project }}}

ovat työskennelleet ja työskentelevät edelleen tehdäkseen tämän projektin infrastruktuurit mahdollisiksi

{{{ A note about me: }}}

Tietoisku minusta :

{{{ Hugh McGuire, LibriVox founder, is a Montreal-based writer interested in the “free movement” in its many guises. More about him can be found at his weblog, dose. An interview with Paula B from The Writing Show describing the project can be found: here. }}}

Hugh McGuire, LibriVoxin perustaja, on Montrealissa asuva kirjailija, joka on kiinnostunut "vapaasta liikkeestä" ja sen monista ilmenemismuodoista. Lisää tietoa hänestä löydät hänen blogistaan "dose". Paula B:n tekemä haastattelu ohjemassa The Writing Show, jossa kuvaillaan projektia, löytyy täältä

{{{ To contact LibriVox, send an email to: librivox AT yahoo DOT ca }}}

Ota yhteyttä LibriVoxiin, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen : librivox [AT-MERKKI] yahoo [PISTE] ca

Contact LibriVox

http://librivox.org/contact-librivox/

{{{ Contact LibriVox }}}

Librivoxin yhteystiedot

{{{ {LibriVox can be reached at: librivox(at]yahoo[dot]ca }}}

LibriVoxiin saat yhteyden sähköpostiosoitteesta : librivox[AT-MERKKI]yahoo[PISTE]ca

{{{ All LibriVox files can be found at archive.org and also on our catalog page. LibriVox was started by Hugh McGuire, whose weblog can be found here: dosemagazine. }}}

Kaikki LibriVoxin tiedostot löytyvät archive.org:ista sekä katalogisivultamme. Librivoxin perusti Hugh McGuire, jonka blogin löydät täältä: dosemagazine.

Catalogue MainPage

http://librivox.org/librivox-catalogue/

{{{ The LibriVox Catalog }}}

LibriVoxin katalogi

{{{ Below you will find the LibriVox catalog, which includes completed books, short works, and works-in-progress. Only the completed works are available for download. If you’d like to help record or to volunteer other services (help with cataloging, editing etc), please see Volunteering for LibriVox. }}}

Alta löydät LibriVoxin katalogin, joka sisältää valmistuneet kirjat, lyhyet teokset sekä keskeneräiset teokset. Ainoastaan valmistuneet teokset ovat ladattavissa. Jos haluat auttaa äänittämisessä tai muissa töissä (teosten saattamisessa katalogiin, editoimisessa jne), katso LibriVoxiin Osallistuminen

{{{ Also note, right now our catalog is just a static html page - but we are in the process of building a searchable catalog system. If you would like to help, please let us know. Until then you can use the link below to search the full list with your browser. }}}

Huomaathan, että tällä hetkellä katalogimme on staattinen html-sivu, mutta olemme rakentamassa hakutoiminnolla varustettua katalogijärjestelmää. Jos haluat auttaa sen toteutuksessa, kerro toki siitä meille. Siihen asti voit käyttää alla olevaa linkkiä selataksesi koko listaa selaimellasi.

Template:Search the Catalog: List of Completed Works}

Selaa katalogia: Lista valmistuneista teoksista

{{{ What’s New?: Librivox Recently Cataloged }}}

Mitä Uutta? Hiljattain katalogiin lisätyt

{{{ Use the following links to browse through the sub-sections. }}}

Käytä seuraavia linkkejä selataksesi alikategorioita

{{{ Completed Books }}}

Valmistuneet kirjat

{{{ Completed Short Works }}}

Valmistuneet lyhyet teokset

{{{ Completed Poetry }}}

Valmistuneet runot

{{{ Index to Poetry, Short Stories, and other Short Works }}}

Hakemisto: runot, novellit ja muut lyhyet teokset

{{{ Children’s Literature }}}

Lastenkirjat

{{{ Non-fiction }}}

Tietokirjallisuus

{{{ Completed Works in Other Languages }}}

Valmistuneet teokset muilla kielillä (muilla kuin englanti)

{{{ To Come — Collaborative Projects }}}

Tulossa - Yhteistyöprojektit

{{{ To Come — Collaborative Projects in Other Languages }}}

Tulossa - Yhteistyöprojektit muilla kielillä kuin englanti

{{{ To Come — Solo Projects }}}

Tulossa - Sooloprojektit

{{{ To Come — Solo Projects in Other Languages }}}

Tulossa - Sooloprojektit muilla kielillä kuin englanti

{{{ Volunteer While Listening }}}

Osallistu kuuntelemalla

{{{ If you have an interest in listening to LibriVox recordings, check out our proof listening section. We like to make sure that all files are checked over once before being advertised to the public. Listen to a chapter here and there and you will greatly help us out! }}}

Jos olet kiinnostunut LibriVox äänitteistä, katso puhtaaksikuuntelu-osiomme. Haluamme varmistaa että kaikki tiedostot kuunnellaan läpi ongelmien varalta ennen kuin niitä mainostetaan yleisölle. Kuuntelemalla lukuja sieltä täältä olet meille suureksi avuksi!

{{{ Listeners Wanted }}}

Kuuntelijoita etsitään

How to Listen

http://librivox.org/about-listening-to-librivox/

{{{ How to Listen }}}

Kuinka kuuntelet

{{{ About Listening to LibriVox }}}

Tietoä LibriVoxin kuuntelusta

{{{ LibriVox provides totally free audiobooks from the public domain. There are several options for listening. The first step is to get the mp3 or ogg files into your own computer: }}}

LibriVox tarjoaa täysin ilmaisia, tekijänoikeusvapaita äänikirjoja. Kuuntelemiseen on useita vaihtoehtoja. Ensimmäinen askel on ladata mp3 tai ogg -tiedostot tietokoneellesi.

{{{ Visit the catalog, and choose a book. Just click one of the “mp3″ links and the file should start playing in a few moments. You may also download the audio files by right-clicking (windows) or control-clicking (mac), then save to your hard drive. Then double-click the saved file and it should open up in your favorite audio player. }}}

Vieraile katalogissa ja valitse mieleisesi kirja. Klikkaa jotakin mp3-linkeistä, ja tiedoston pitäisi alkaa soida hetken päästä. Voit myös tallentaa tiedostot tietokoneellesi klikkaamamalla linkkiä hiiren oikealla napilla (windows) tai klikkaamalla linkkiä control-nappi pohjassa (mac). Kun lataus on valmis, kaksoisklikkaa tiedostoa, ja sen pitäisi avautua mediasoittimeesi.

{{{ We’ve got torrents over at LegalTorrents.com ! AND AT MANY TORRENT DUMPSITES ALL OVER THE WEB }}}

Torrentit löydät osoitteesta LegalTorrents.com ! SEKÄ MONILTA TORRENTTI-SIVUSTOILTA YMPÄRI WEBBIÄ

{{{ podcasting: }}}

podcasting :

{{{ a) get some podcast receiver software such as juice, or iTunes }}}

a) hae jokin podcast-vastaanotin, kuten juice tai iTunes

{{{ b) To subscribe using ipodder: right click/control click and copy this link: Librivox Podcast Feed. In ipodder, choose “tools” then “add a feed” and paste the link into the “url” field. You will be able to download past podcasts and automatically receive future podcasts. }}}

b) näin "tilaat" podcastin käyttäen ipodderia: klikkaa hiiren oikella napilla(windows) tai control pohjassa (mac) tätä linkkiä: LbriVox Podcast Syöte , ja valitse Kopioi Linkin Osoite. Valitse ipodderissa "Tools" , sitten "add a feed" ja liitä linkki "url"-kenttään. Nyt voit ladata vanhoja podcasteja, ja vastaanotat uudet podcastit automaattisesti.

{{{ c) To subscribe using iTunes, you may copy the Librivox Podcast Feed link in the same way, then in iTunes choose "advances" then “subscribe to podcast” and paste the link into the “url” field. }}}

c) Tilataksesi podcastin käyttäen iTunesia, kopio Librivox Podcast Syöte linkki kohdassa b) kuvatulla tavalla, sen jälkeen valitse iTunesissa "advances" sitten "subscribe to podcast" ja liitä linkki "url"-kenttään.

{{{ Or you can simply click here: One-Click iTunes Subscription. If you get a pop-up, choose “launch application”. iTunes will launch on your computer, and the Librivox podcast page will appear. Click the “subscribe” button, and you will be able to download past podcasts and automatically receive future podcasts. }}}

Tai voit yksinkertaisesti klikata tästä: One-Click iTunes tilaus. Jos klikkauksen jälkeen ilmestyy pop-up ikkuna, valitse "launch application" (käynnistä ohjelma). Tämän jälkeen iTunes käynnistyy ja LibriVoxin podcast-sivu aukeaa. Klikkaa "subscribe" nappia, jonka jälkeen voit ladata vanhoja podcasteja ja vastaanotat automaatisesti tulevat podcastit.

{{{ Now that you’ve got some of the mp3 or ogg files in your computer, you can listen to them in several ways. You can listen through your computer speakers using your favorite audio player. You can load the files into an iPod or other portable audio player and listen while you work out or walk the dog. You can burn the files to an audio cd and listen to them in the car or on your home stereo. Give a copy to a friend, too! Make cds of our children’s books for the kids in your life! }}}

Nyt kun olet ladannut mp3 tai ogg -tiedostot tietokoneellesi, voit kuunnella niitä usealla tavalla. Voit kuunnella niitä tietokoneesi kaiuttimista käyttäen koneesi mediasoitinta. Voit siirtää tiedostot iPodiin tai johonkin muuhun kannettavaan soittimeen ja kuunnella niitä missä haluat. Voit myös polttaa tiedostot cd:lle ja kuunnella niitä autossa tai stereoistasi. Anna toki kopio levystä ystävillesi! Tai tee cd lastenkirjoista lapsiasi varten! Englanninkielisten äänitteiden kuunteleminen lisää varmasti kuullunymmärtämistä suuresti!

{{{ Please feel free to email kayray if you need any help (put “librivox help” as the subject). Enjoy listening, and consider becoming a volunteer reader! }}}

Jos tarvitset apua, lähetä sähköpostia kayraylle (laita "librivox help" viestin otsikoksi). Nauti kuuntelemisesta, ja harkitse vapaaehtoiseksi lukijaksi ryhtymistä!

{{{ For more information about podcasting, see wikipedia’s podcasting entry. }}}

Lisää tietoa podcasteista löydät Wikipedian podcasting-sivulta.


Public Domain & LibriVox

{{{Public Domain & LibriVox }}}

LibriVox ja tekijänoikeusvapaus (Public Domain)

{{{Copyright gives an individual or corporation exclusive rights on a text, for a limited period of time. This means no one else can reproduce the text, or make derivative works (such as audio recordings) while the copyright is in force. Eventually, though, copyright expires, and the text becomes free, libre, and enters the “public domain.” Meaning anyone can use that text however they wish. }}}

Tekijänoikeus antaa yksilölle tai yritykselle yksinokeuden tekstiin määrätyksi ajaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kukaan muu ei saa kopioida sitä tai tehdä siitä juontuvia teoksia (kuten äänitteitä), niin kauan kuin tekijänoikeus on voimassa. Ennenpitkää tekijänoikeus kuitenkin vanhenee, ja tekstistä tulee tekijänoikeusvapaa. Tämä tarkoittaa sitä että kuka tahansa voi käyttää sitä haluamallaan tavalla.


{{{LibriVox takes texts already in the public domain, asks volunteers to make audio recordings of that text, and then releases the resulting audio back into the public domain. If you volunteer to record for LibriVox, you must agree to release the audio files you make into the public domain. }}}

LiBrivox käyttää tekstejä jotka ovat jo tekijänoikeusvapaita, pytää vapaaehtoisia osallistujia tekemään niistä äänitteitä ja julkaisee syntyneen äänitteen tekijänoikeusvapaana. Jos osallistut LibriVox -äänitteen tekoon, sinun on suostuttava julkaisemaan tekemäsi äänitiedostot tekijänoikeusvapaina.


{{{In addition, book summaries, CD cover art, and any other material that goes into our catalog with the audio recordings are in the public domain. }}}

Tämän lisäksi kirjojen yhteenvedot, CD-kannet ja mikä tahansa muu materiaali joka lisätään katalogiin äänitteiden kanssa, on tekijänoikeusvapaata.


{{{Meaning anyone can use this material however they wish. }}}

Tämä tarkoittaa, että kuka tahansa saa käyttää lisättyä materiaalia haluamallaan tavalla.


{{{What does “however they wish” mean, exactly? People may use our recordings to profit; they may remix them into other projects; they do not need to give credit to the reader nor to LibriVox. Anyone may do all kinds of things that you would prefer them not do. For example you might see: }}}

Mitä "haluamallaan tavalla" sitten tarkalleen ottaen tarkoittaa? Äänitteitämme voidaan käyttää kaupallisesti; niitä voidaan käyttää muissa projekteissa; niiden käytöstä ei tarvitse antaa tunnustusta lukijalle tai LibriVoxille. Kuka tahansa voi tehdä niille kaikenlaisia asioita, vaikka et mielellään haluasikaan niitä tehtävän. Esimerkiksi saatat huomata:


{{{CDs of Romance of Rubber sold as a fundraiser for a charity you don’t like; }}}

Romance of Rubberista tehtyjä CD:itä myytävän rahankeruutarkoituksessa, hyväntekeväisyystarkoitukseen josta et pidä.


{{{Origin of the Species as background atmosphere for a pornographic film; }}}

Origin of the Speciesiä käytettävän pornograafisen filmin taustaäänenä.


{{{Fables for the Frivolous sampled into a violent rap song; }}}

Fables for the Frivolousista tehdyn väkivaltaisen rap-kappaleen.


{{{The summary of Frankenstein used to promote a major motion picture; }}}

Frankestainin yhteenvetoa käytettävän kaupallisen elokuvan mainostamiseen

{{{Your recording clipped apart and rearranged as a ransom note, signed with your name and city. }}}

Sinun äänitetteesi leikeltynä palasiin jä järjestettynä uudestaan lunnasvaatimukseksi, joka on allekirjoitettu nimelläsi ja asuinpaikallasi.

{{{Although these examples are far-fetched, they are all acceptable uses of public domain materials. So be aware of what you are doing when you free your recordings and text into the public domain. You really have to let go! }}}

Vaikkakin nämä esimerkit ovat kaukaa haettuja, ne ovat silti hyväksyttäviä tapoja käyttää tekijänoikeusvapaata materiaalia. Joten ole siis tietonen siitä mitä teet, kun annat äänitteitäsi julkaistavaksi tekijänoikeusvapaina. Sinun täytyy todella "irrottaa niistä otteesi"!


{{{LibriVox uses the wonderful resource, Project Gutenberg, as the source for e-texts from which our audio recordings are made. }}}

LibriVox käyttää mahtavaa lähdettä - Gutenberg-projektia - e-tekstien lähteenä, joista äänitteemme tehdään.


{{{Copyright law is a complicated and important business and we encourage everyone to read more about it. Here are some resources: }}}

Tekijänoikeuslaki on monimutkainen ja tärkeä asia, ja rohkaisemme kaikki hankkimaan siitä lisätietoja. Tässä muutamia lähteitä:


{{{Public domain - wikipedia Copyright - wikipedia Copyleft - wikipedia Union for the public domain Creative commons Free software foundation Digital copyright canada Project Gutenberg}}}

(no need to translate)